Wat deed ik voor anderen?

Ik ben gepokt en gemazeld in het communicatievak, op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Mijn enthousiasme voor het vak en mijn kennis en ervaring breng ik ook graag over op anderen. In de loop der jaren heb ik vele werkgevers en opdrachtgevers gehad. Wil je daar een volledig overzicht van, check dan mijn LinkedIn-profiel. Hieronder een bloemlezing van mijn ervaring opgedeeld in vijf specialismen.

Corporate communicatie en PR

Daar waar identiteit, imago en reputatie van een organisatie bij elkaar komen, bevind je je op het domein van corporate communicatie. Mijn eerste echte ervaring met corporate communicatie heb ik opgedaan bij Save the Children, in mijn functie als Manager Campagnes & Lobby, waar ik met een uitgekiende persstrategie en lobbytraject de organisatie op de kaart heb gezet bij beleidsmakers. Bij VSO Nederland, Wilde Ganzen, Rijkswaterstaat en Liliane Fonds heb ik positioneringstrajecten geleid en een nieuwe branding geïntroduceerd, inclusief bijbehorende publiekscampagnes. Ook was ik daar verantwoordelijk voor PR en woordvoering. Bij ContourdeTwern en DCMR Milieudienst Rijnmond ontwikkelde ik een nieuwe corporate communicatiestrategie.

Een bijzondere vorm van corporate communicatie is crisiscommunicatie. Bij de gemeente Tilburg ben ik opgeleid tot HTO (hoofd taakorganisatie) crisiscommunicatie en vervulde ik deze rol een aantal malen bij kleine crises in de regio. Bij ContourdeTwern maakte ik het begin van de coronacrisis mee en heb ik de crisiscommunicatieorganisatie opgezet en gecoördineerd. Bij DCMR Milieudienst Rijnmond maakte ik deel uit van het kernteam dat de directie adviseerde over de corona-aanpak.

Online marketing en Social media

Ik ben opgeleid in een tijd dat het internet nog niet bestond. Maar ik ben mijn carrière ooit begonnen als direct marketeer, waarbij interactiviteit al wel centraal stond. Bij ING Bank heb ik meegewerkt aan de eerste versie van de gepersonaliseerde webomgeving mijningbank.nl. Bij Oxfam Novib en Save the Children werkte ik aan e-mailcampagnes, de opzet van online doneren en de ontwikkeling van websites. Intranet en social media kwamen aan het begin van mijn tijd bij Yacht om de hoek kijken. Voor ContourdeTwern ontwikkelde ik een online en social strategie. Bij DCMR Milieudienst Rijnmond had ik de rol van senior user in de stuurgroep voor de nieuwe website.

Contentmarketing, community management, social listening, de tools en tactieken blijven zich ontwikkelen. De opmars van online heeft niet alleen het aantal in te zetten middelen vergroot, maar heeft het vak fundamenteel veranderd. Het is voor mij eigenlijk geen apart onderdeel van het vak meer, maar zit verweven in alles wat ik bedenk en doe, professioneel en privé.

Interne en verandercommunicatie

Interne communicatie is onderdeel van mijn takenpakket geweest bij elke functie/opdracht sinds januari 2005. Overigens vervalt steeds vaker de scheidslijn tussen interne en externe communicatie. Medewerkers zijn eenvoudigweg onderdeel van de groep stakeholders waarvoor je een communicatieaanpak ontwerpt. Verandertrajecten heb ik communicatief begeleid bij de Gemeente Den Haag (invoering nieuwe werkwijze), Stadsregio Arnhem Nijmegen (innovatieve manier van aanbesteden), VSO Nederland (internal branding), Wilde Ganzen (internal branding), Gemeente Tilburg (van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie) en ContourdeTwern (communicatieve organisatie).

Marketing en fondsenwerving

Na mijn opleiding was marketing het eerste specialisme dat ik me eigen heb gemaakt. Eerst als direct marketeer bij Sellform, Inrada en ING Bank, en later als fondsenwerver voor Oxfam Novib, Save the Children en VSO Nederland. Ik heb dit altijd een prima combinatie gevonden met het bredere marketing- en communicatievak. De theoretische basis blijft dezelfde, of je nu producten of diensten aan de man brengt, de reputatie van je organisatie verstevigt of jezelf als aantrekkelijk werkgever positioneert, om maar een paar uitersten te noemen. Toegevoegde bonus is wel dat ik altijd een voorliefde heb gehouden voor accountable zijn. Je moet kunnen aantonen waar je toegevoegde waarde ligt, welke impact je hebt en waar dat aan kan worden afgemeten.

Omgevings- en projectcommunicatie

Bij Gemeente Den Haag, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Rijkswaterstaat heb ik me intensief bezig gehouden met communicatie rondom projecten. Bij de infrastructurele projecten van Stadsregio Arnhem Nijmegen en Rijkswaterstaat kwam daar ook omgevingscommunicatie bij. Projectcommunicatie heeft duidelijke raakvlakken met verandercommunicatie, omdat verandertrajecten vaak projectmatig worden aangepakt. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Ligt bij projectcommunicatie de nadruk op informeren, terugkoppelen en kennisdelen, bij verandercommunicatie ligt de focus op in beweging zetten en weerstanden overwinnen