Wat doe ik voor je?

Ik help mensen en organisaties met verandering. Dat doe ik vanuit mijn kennis van en ervaring in communicatie. Ik begeleid veranderprocessen met communicatie. En ik voer verandering door in communicatieprocessen. De expertises die ik daarvoor inzet zijn strategieontwikkeling, leiderschap en advisering. Oh ja, en de nodige dosis humor natuurlijk.

Strategieontwikkeling

Strategieontwikkeling geeft nieuwe energie. Terug naar de kern, en van daaruit keuzes maken. De planningshorizon wordt wel langzaam steeds korter. Wendbaarheid is een sleutelwoord geworden; de veranderingen gaan zo snel dat ook de strategie flexibel moet zijn. En dat botst soms met de noodzaak om focus te houden. Methodes die hier rekening mee houden, hebben mijn bijzondere aandacht. Ik ben geschoold en ervaren in scrum en agile werken, en een fan van het Strategisch Communicatie Frame van Betteke van Ruler. Maar de methode is niet heilig, de werkbaarheid van het resultaat telt.

Leiderschap

Een coachende leiderschapsstijl heeft mijn voorkeur, maar afhankelijk van wat de situatie, het team en de individu nodig heeft, kan ik mij ook uitstekend sturend of dienend opstellen. In mijn visie is ontwikkeling van de organisatie, van het team en van de individu onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als dit goed in balans is, versterken de drie pijlers elkaar en creëer je groei door synergie.
Leiderschap is niet synoniem aan leidinggeven. Ook, en misschien wel juist, in functies waar de focus ligt op samenwerken, ontwikkelen en vernieuwen is het een eigenschap die krachtig en effectief maakt.

Advisering

Als adviseur acteer ik op zowel strategisch als tactisch niveau. Mijn kracht ligt daarbij in het leggen van verbindingen tussen de niveaus. Met een scherpe analytische blik, zakelijke instelling en sterk inlevingsvermogen ben ik in staat om mij in korte tijd complexe zaken eigen te maken en snel tot de kern van de zaak door te dringen. De Factor C methodiek helpt mij daarbij. Afhankelijk van jouw vraag en behoefte faciliteer ik strategische ontwikkelingsprocessen, help ik een aanpak bedenken of maak ik een activiteitenplan, dat ik ook nog kan uitvoeren. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat ik vooral plezier haal uit het strategische en tactische stuk.